Loading...

Reglement caravanrace

terug naar reglementen

Reglement caravanrace
De startnummer is gelijk aan dat van de auto!!!

6 ronden rijden en wie als eerste over de finish is met alleen het onderstel van de caravan heeft gewonnen.

 • Het inschrijf geld voor de race bedraagt € 17.50 euro.

Zie reglement auto’s

 • Van binnen moet de caravan helemaal gesloopt en leeg zijn.
 • Ramen van de caravan moeten er uit zijn gehaald.
 • Scherpe delen eraf halen, zoals strips, lampen etc.
 • DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!!
 • LET OP: u rijdt voor het spektakel.
 • Voor 25 euro word de caravan afgevoerd door St. Donder & Geweld
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn, zo niet geen deelname!

Deel nemers die ook deelnemen aan de auto cross moeten een afneembare trekhaak hebben. Dus dat betekend dat je een trekhaak ter plekken er aan moet kunnen zetten. De trekhaak is namelijk verboden tijdens de gewone auto cross.

 Deelname is geheel op eigen risico

 • Het is niet toegestaan na afloop van de cross op het terrein de motor “op te blazen”
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn (kopie van de polis dient op aanvraag getoond te kunnen worden tijdens de keuring)
 • Na oproep binnen 5 minuten aan de start, anders geen deelname in de desbetreffende ronde
 • Auto’s die niet worden meegenomen na de cross, worden dinsdags door de organisatie afgevoerd, de kosten zijn voor jullie eigen rekening.

De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid en/of risico van (lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt.

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaar, noch de vergunningverlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders, hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het PK-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreding van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en /of risico ten aanzien van deelnamen nadrukkelijk uitsluit.

Bij opgave accepteert u het reglement/algemene voorwaarden.