Loading...

Reglement Trekkerslep

terug naar reglementen

Reglement T.S.D.O. 2019.

(Reglement is aangevuld met onder andere extra klasses, regels tbv hobbysportklasses en enkele wijziging en wat betreft band/voertuigbreedtes)

Naamloos

ALGEMEEN DEELNEMERSREGLEMENT SEIZOEN 2018

A: ALGEMEEN:

1. Het verrijden van de slèp geschiedt met een standaard tractor op eigen risico.

2. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding c.q. baancommissarissen.

3. Het aanbrengen van vernielingen aan materialen

4. Het door wijze van rijden in gevaar brengen van zichzelf en/of derden
5. Noch het bestuur, noch de wedstrijdleiding stelt zich aansprakelijk voor de handelingen der deelnemers vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd, noch door de deelnemers toegebrachte schade aan de tractoren, materialen of aan derden toegebrachte schaden.

6. Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich tijdig af te melden bij de betreffende organisatie.

7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding.

8. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.

T.S.D.O. TrekkerSlep Drenthe en Overijssel

 Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd is het verplicht om een w.a. verzekeringspolis/bewijs te kunnen vertonen bij de registratie op de wedstrijd, als hieraan niet voldaan kan worden zal uitsluiting van de wedstrijd volgen.

“Advies, print in het begin van het seizoen de polis uit en leg deze in de trekker”

 

B: DE DEELNEMER

1. De deelnemer dient zich vooraf bij de organisator op te geven onder vermelding van: Naam,adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, merk tractor, typenummer, aantal cilinders, wel/geen turbo, aantal pk’s gewichtsklasse, groep (standaard/ niet- standaard).

2. De deelnemer dient te voldoen aan de benodigde rijvaardigheidseisen, tenminste 18 jaar oud, dan wel ten minste 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs.

3. De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen, mag de bestuurder het voertuig verlaten.

4. De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en verplicht zich tijdens de wedstrijd er naar te handelen.

5. Het is de deelnemers verboden voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen. Het gestelde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) is ook op de wedstrijd baan/ terrein van toepassing. Tevens is het verboden tijdens de slèp te roken.

6. Het dragen van klompen op de tractor tijdens de wedstrijd incl. weging is niet toegestaan.

7. De trekker mag meerdere keren per klasse deelnemen zolang het maar niet met dezelfde persoon is, persoon A mag bijvoorbeeld 1x meedoen per klasse, persoon B, C, en D mogen dus wel met diezelfde trekker meedoen aan deze klasse.

8. De trekker moet minimaal w.a. verzekerd zijn zowel op het terrein als ook tijdens de wedstrijd ( informeer voor de inschrijving eerst bij uw verzekerings instantie, het zijn namelijk geen landbouw doeleinden waar men aan mee doet.) De deelnemer moet tijdens de wedstrijd kunnen aantonen dat de tractor verzekerd is. Er wordt door de organisaties voor de wedstrijd gevraagd om (een kopie van) de verzekeringspolis. Wanneer deze niet aangetoond kan worden is deelname van de wedstrijd uitgesloten.

 

C: ALGEMENE WEDSTRIJDBEPALINGEN:

1. De tractor wordt voor aanvang van de wedstrijd gewogen en gekeurd in de staat waarin deze deelneemt aan de wedstrijd. De tractor wordt gewogen zonder bestuurder.

2. Na weging mag de tractor op generlei wijze verzwaard worden. Indien de afstelling van de sleepwagen na een proeftrek of een full-pull wordt veranderd is het de deelnemer toegestaan de gewichtsverdeling op zijn tractor te veranderen. Na een full-pull wordt iedere, deelnemende tractor, opnieuw gekeurd en gewogen.

3. Na de keuring en weging mag op generlei wijze aan de tractor worden gesleuteld.
4. Het terugrijden en het rijden in de pits dient rustig en op verantwoorde wijze te geschieden.

5. Het gebruik van voorwiel aandrijving tijdens de trek is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn de klassen 5, 6 en 7. (Zie klasse indeling pag. 4)

6. Het startsein wordt door een baancommissaris gegeven met een groene vlag.

7. Indien een deelnemer door de baancommissaris afgevlagd wordt, dient de deelnemer onmiddellijk te stoppen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven volgt diskwalificatie.

8. Indeling van de deelnemers in een bepaalde klasse vindt plaats nadat het gewicht van elke deelnemende tractor bekend is.

9. De tijdsindelingen worden bepaald door de organisatie van de trekkerslep.

10. Onder slèp wordt verstaan het met de tractor verplaatsen van de slèpwagen over een meetbare afstand.

11. Een slèp vangt aan op het moment dat de tractor door de sleepwagen bemanning aande sleepwagen gekoppeld wordt en eindigt op het moment dat de tractor door de sleepwagen bemanning van de sleepwagen los gekoppeld wordt.

12. Als tijdens de slèp een onderdeel van de tractor valt op of naast de baan (ook gewichten) of overmatig vloeistof verlies wordt overgegaan tot diskwalificatie.

13. Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt of kalklijn raakt dan volgt diskwalificatie voor de gemaakte trekpoging.

14. Het resultaat van de slèp wordt bepaald via opmeting van de gesleepte afstand.

15. Wanneer meerdere deelnemers in een bepaalde klasse een volle baan slèppen, wordt tussen hen een tweede slèp gehouden, waarbij zowel de afstand als de benodigde tijd in de einduitslag worden meegenomen. De tijd gaat in wanneer de tractor in beweging komt.

16. Tijdens de slèp mag zich niemand buiten de deelnemer en de wedstrijdleiding en/of baancommissarissen op de wedstrijdbaan bevinden.

17. Op de wedstrijdbaan is het verboden, dat er zich, behalve de bestuurder, andere personen op de tractor bevinden.

18. De bestuurder van de tractor vangt zijn slèp aan met een strak getrokken aankoppeling. Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de slèp.

19. Indien de bestuurder de tractor binnen 10 meter stopt, heeft hij het recht op één nieuwe sleeppoging . Dit geldt niet in de slèp volgend op een full-pull. Bij de niet standaardklassen en de super standaardklassen geldt een afstand van 20 meter.

20. Onderdelen van de tractor moeten deugdelijk vast zitten.

21. Sjorbanden als spanning en bevestiging voor dubbele monstering is niet toegestaan. De bevestiging van dubbele montering dient van ijzer en degelijk te zijn.

 

Klasse indeling standaard. 

1e klasse standaard tot 2800 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard

– Maximaal 4 cilinder t/m. 48 KW ( 65 pk PTO ) 2 wd. 
– Turbo/drukvulling niet toegestaan. 
– Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm. 

2e klasse standaard tot 3500 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard

– 3 cilinders turbo en 4 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd. t/m. max. 
– 63KW ( 85 pk PTO ) 2wd. 
– Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm. 

3e klasse standaard tot 4500 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard

– 4 cilinders met turbo en 6 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd. 
– 4 cil mag met drukvulling max. t/m. 81 KW (110 pk PTO). 
– 6 cil zonder turbo t/m. 81 KW ( 110 pk PTO). 
– Bandbreedte per zijde van nok tot nok 130cm. 

4e klasse standaard tot 5500 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard

– Tot 6 cilinders met turbo en 8 cilinders zonder turbo/drukvullingmax. 2wd. 
– 103 KW ( 140 pk PTO). 

5e klasse standaard tot 7000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard

– Aantal cilinders vrij 
– 4 wielaandrijving toegestaan. 
– Maximale breedte is 4.00 meter. Max 132 KW ( 180 pk PTO ). 
– Per zijde van nok tot nok 130cm. 
– Trekhaak hoogte 60cm, steiger begrenzer verplicht. 

6e klasse standaard tot 9000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) Aantal cilinders vrij.

– 4 wielaandrijving toegestaan. 
– Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm 
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak. 
– Veilig aan haken van sleepketting. Trekhaak hoogte 60cm. 
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken. 
– Max. 184 KW (250 pk) PTO 

7e klasse sandaard tot 11000kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

– 4 wielaandrijving toegestaan. 
– Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm. 
– Trekhaak mag op een hoogte van max. 60 cm. 
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting. 
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken. 

8e klasse standaard tot 13000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

-4 wielaandrijving toegestaan.
– Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm.
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.
– Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

9e klasse standaard tot 15000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

– 4 wielaandrijving toegestaan.
– Maximale breedte is 4.30 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm.
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.
– Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

Duitse klasse tot 6000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

– 4 wielaandrijving toegestaan
– Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 130cm.
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.
– Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

Duitse klasse tot 7500 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

– 4 wielaandrijving toegestaan
– Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 130cm.
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.
– Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

Duitse klasse tot 9000 kg (uitvoering volgens technisch reglement standaard) aantal cil. vrij

– 4 wielaandrijving toegestaan.
– Maximale breedte is 4.00 meter, wel van nok tot nok maximaal 150cm.
– Geen gewichten op de achterbrug boven de trekhaak in verband met veilig aan haken van sleepketting.
– Aan de zijkant achter bij de wielen is wel toegestaan mits deze niet achter de wielen uitsteken.
– Trekhaak hoogte op een hoogte van max. 80 cm.

Demo klasse Uitvoering volgens technische keuring, uitgevoerd op de wedstrijd door de technische commissie./b>

Let op!!

– Trekhaak in alle klassen moet zijn als of vergelijkbaar aan fig. 1 zie tekening onderaan het reglement.
– Indien men een originele trekhaak wenst te gebruiken moet deze door de deelnemer worden voorzien van een voldoende grote en sterke aanhaak kettingschalm, zodat de koppelhaak gemakkelijk van boven naar beneden (dus verticaal) aangekoppeld kan worden.
– Trekhaakhoogte wordt dan gemeten vanaf originele trekhaak.

Klasse indeling niet standaard en superstandaard klasse.

l. Sport klasse tot 2600 kg (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard) max. 3 cilinders zonder turbo/drukvulling 2 wd.

ll. Sport klasse tot 3000 kg (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard).
– 4 cilinders zonder drukvulling Max 5.5 liter

lll. Sport klasse tot 3000 kg. (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard )
– 3 cilinders met drukvulling 2 wd. 

lV. Sport klasse tot 3500 kg (uitvoering volgens technisch reglement niet standaard).
– Toerental meer dan 2700 dan is kooi verplicht.
– 4 cilinders met drukvulling max. 5.5 liter 2 wd.

Superstandaard. A 3500 kg ( Uitvoering volgens technisch reglement niet standaard en superstandaard. Kooi verplicht.)
– 6 cil. met drukvulling Max 7.0 liter.

Superstandaard. B 4500 kg (Uitvoering volgens technisch reglement niet standaarden superstandaard. Kooi verplicht. 6 en 8 cil. met drukvulling max. 9.0 liter.

Voor de hobbysport klassen gelden de volgende regels:

-De tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder merkvreemde delen.
– Het hefdeksel met hefarmen moet aanwezig zijn
– De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn; pullerbanden zijn niet toegestaan, eveneens als stalen kammen of
– Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de tractor geleverde brandstof inspuitpomp.
– Je mag een vervangende pomp gebruiken mits voorkomend in de volgende lijst: CAV Roterend, Bosch MW, Bosch VE Roterend, Motorpal, Roosamaster, Stanadyne, Hacoc 5Y, Bosch A, CAV Minimec (Simms) en Denso NB pomp.
– De in- en uitlaatspruitstukken mogen niet merkvreemd zijn, de voet aanpassen mag wel.
– De tractor moet voldoen aan de volgende limieten/beperkingen: 3,5 ton: maximaal 4 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 5,5 liter: maximaal 6 cilinders, zonder drukvulling; motorinhoud maximaal 7,6 liter trekhaakhoogte max. 50 cm.
– 5,5 ton: maximaal 6 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 7,0 liter maximaal 8 cilinders zonder drukvulling; motorinhoud maximaal 8,0 liter trekhaakhoogte max. 50 cm
– 7,0 ton: maximaal 8 cilinders met drukvulling; motorinhoud maximaal 9,0 liter trekhaakhoogte max. 60 cm.
– 9,0 ton: geen limieten/beperkingen trekhaakhoogte max. 60 cm.

In de klassen 5,5, 7,0 en 9,0 ton moet de luchtinlaat van de tractor voorzien zijn van een officiele noodstop.

– Met restrictor met een diameter van maximaal 60,5 mm inwendig. Voor de 3,5 ton geldt een maximum doorlaat van 53 mm inwendig.
– Deze noodstop met restrictor is met ingang van seizoen 2018 voor alle hobbysport tractoren verplicht.
– Het literen wordt uitgevoerd door de liter commissie die bestaat uit mensen van de TSDO.
– De liter commissie bepaalt wie en waar er wordt geliterd.

TECHNISCH REGLEMENT STANDAARD KLASSEN.

1. De tractor moet voldoen aan de eisen, vastgesteld in Afdeling 8 (hoofdstuk Landbouwtrekkers) van het Voertuigreglement.
– Hierbij hoort ook een valbeugel of veiligheidscabine. Deze voorziening moet het gewicht van de tractor kunnen opvangen.

2. De achter trekhaak mag maximaal op een hoogte van 50 centimeter worden aangebracht, (klasse 5, 6 en 7; 7000 kg, 9000kg en 11000kg 60 cm) zie tekening ( de figuren 1 en 2 onderaan dit reglement).
– In klasse 8 en 9(13000kg en 15000kg) mag de trekhaak maximaal op 80 centimeter worden aangebracht.
– Boven de trekhaak moet 40 cm vrij zijn. Trekhaak moet vlak staan. ( dus niet schuin omhoog ).
– Het aankoppelpunt dient zo te zijn uitgevoerd dat de sleepketting eenvoudig is aan te koppelen.
– Is het een vaste trekbek dan dient men zelf voor een aanhaak schalm te zorgen die voldoende sterk en groot genoeg is.
– Bij eventuele hoogteverstelling d.m.v. een topstang aan de onder trekhaak moet het bovenste scharnierpunt onder de hartlijn van de achteras liggen. Het aanhaakpunt mag niet horizontaal en/of verticaal beweegbaar zijn.
– Een trekhaak korter dan 45 cm uit het hart van het achterwiel is niet toegestaan.

3. De tractor dient verplicht te zijn voorzien van een steigerbegrenzer. (uitzonderingen klasse 6 –9000 kg, klasse 7 – 11000 kg, klasse 8 – 13000 kg en klasse 9 – 15000kg zie punt 21)
– Dit mag in combinatie met de hefinrichting. Deze moet d.m.v. strippen of stangen geschoord te zijn.
– Kettingen zijn niet toegestaan (zie figuur 2 pagina 11). Er mag geen gatenbalk of dwarsbalk in de hefinrichting/steigerbegrenzer gemonteerd zijn.
– De steigerbegrenzer dient van een deugdelijke constructie te zijn en moet het gewicht van de tractor kunnen dragen. De sleepvoetjes mogen niet kunnen kantelen. Als men het niet vertrouwd bestaat de mogelijkheid van testen.(b.v. Shovelbak).

4. De ballastgewichten van de tractor mogen niet achter de achterwielen uitsteken.

5. De ballastgewichten mogen geen gevaar voor de bestuurder opleveren en hem op geen enkele manier hinderen. Dus geen losse onderdelen of gewichten in de cabine.

6. De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn. Dit geldt ook.
– Voor alle andere aan de tractor gemonteerde voorwerpen. Als ballast mag dit geen werktuig in de fronthef of bak, al dan niet met inhoud, aan de voorlader zijn. Als ballast vooraan de trekker alleen frontgewichten.

7. De frontgewicht(en) en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm voor het voertuig uitsteken gemeten vanaf voorzijde standaard motorkap grille, tot aan voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager.
– Uitzondering zijn tractoren met fronthef, hier geld als frontgewichten in fronthef hangen mogen deze niet buiten de hefkogels van de fronthef uitsteken.
– (Uitzondering zijn standaard frontgewichten die in combinatie met moederblok in de fronthef hangen en standaard gewichten die langer zijn dan 75 cm gemeten van motorkap grille, tot voorzijde gewichten. Dit word beoordeeld door desbetreffende keurmeester.)

8. De tractor mag geen olie of brandstof lekkage vertonen.

9. Indien de tractor is uitgerust met hydraulische voorasvering dient deze bij de hoogtemeting van de trekhaak, in de laagste stand te staan.

10. Alle onderdelen zoals b.v. accu, zitting, wielen, gewichten enz. dienen vast en op deugdelijke wijze gemonteerd zijn.

11. De tractor moet in originele standaard staat zijn.
– Er mogen geen deuren, ramen, zijbeplating e.d. verwijderd worden. Hier hoort ook het moederblok bij als deze er normaal ook aan zit.

12. Standaard tractoren dienen uitgerust te zijn met standaard motoren.

13. Toerental max. 2700 toeren. (toerental wordt gemeten!)

14. Vermogen: 
– Het vermogen van de tractor. Mag de max pk limieten niet overschrijden. Mogelijkheid bestaat van controle d.m.v. een vermogentester. Tractoren boven de 110 pk moeten 1000 toeren pto. ter beschikking hebben. Trekker dient het standaard toerental te hebben zoals in de fabrieksgegevens vermeld is. (vermogen dus niet terug draaien door toeren terug te draaien onder het max. standaard toerental ).

15. Aftakas moet ten allen tijde kunnen werken, mag niet slingeren i.v.m. toerenmeting en/of vermogen testen. Zorg voor voldoende ruimte rond de aftakas.

16. Originele motorkappen met merk en type aanduiding is verplicht.

17. De hefinrichting dient compleet gemonteerd te zijn. Behalve klasse 6 en 7 zie hiervoor punt 21 van dit blad.

18. BANDEN: De banden van de tractor mogen in totaal (inclusief dubbellucht) niet breder zijn dan 130 centimeter. ( Behalve klasse 9000kg, 11000kg, 13000 kg en 15000kg hier geld 150 centimeter)
– Breedte gemeten van binnenkant nok tot nok buitenkant.
– Totale breedte van de tractor mag niet breder zijn dan 4.00 meter. (Met uitzondering van de klasse 11000kg t/m 15000Kg, hier geldt een maximale breedte van 4.30 meter.)
– De gemonteerde banden mogen geen lekkage vertonen.
– Achterbanden: Mogen niet opgesneden zijn.
– Moet landbouw V profiel zijn (dus geen shovel of gazonbanden).
– Voorbanden: Uitsluitend standaard voorbanden.
– Bij vierwielaandrijving worden aan de voorbanden dezelfde eisen gesteld als aan de achterbanden.

20. De brandstof mag alleen diesel zijn. Water of alcohol injectie is niet toegestaan.
– De brandstofpomp moet origineel zijn en mag op geen enkele wijze versteld zijn.

21. Uitzonderingen klasse 6 – 9000 kg, 7 – 11.000 kg, 8 – 13000 kg en 9 – 15000kg.
– Bij vierwiel aangedreven tractoren die met ingeschakelde vierwielaandrijving trekken, is de steigerbegrenzer niet verplicht en zijn de hefarmen en stangen ook niet verplicht, mits men vooraan de trekker minstens 100 kg frontgewichten heeft hangen.
– Tractoren zonder voorwielaandrijving is de steigerbegrenzer wel verplicht.
– De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 1 meter voor het voertuig uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde standaard motorkap grille, tot aan de voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager.
– Tractoren met fronthef: hier geldt als frontgewichten in de fronthef hangen mogen deze niet verder dan 50 cm buiten de voorkant van het hart van de hefkogels uitsteken. (Uitzondering zijn standaard frontgewichten die in combinatie met moederblok of een compleet standaard gewicht wat langer is dan 1 meter voor het voertuig uitsteekt of meer dan 50 cm buiten de voorkant van het hart van de hefkogels uitsteken. Dit beoordeeld de desbetreffende keurmeester.)

TECHNISCH REGLEMENT SPORT KLASSEN EN SUPERSTANDAARD KLASSEN
1. De tractor moet voorzien zijn van een valbeugel of veiligheidscabine.
– In de klasse 3500 kg ( > 2700 omw/min ) en superstandaard klassen is een kooi verplicht.
– Deze voorziening moet het gewicht van de tractor kunnen opvangen.

2. De achter trekhaak (aankoppelpunt) mag maximaal op een hoogte van 50 centimeter, gemeten vanaf de grond worden aangebracht. Het aankoppelpunt moet zijn gefabriceerd volgens figuur 1 en 2 afgebeeld onderaan dit reglement.
– De afstand tussen hart van het aankoppelpunt en het hart van de achteras moet minimaal 45 centimeter bedragen.
– Het aankoppelpunt dient zo te zijn uitgevoerd dat de sleepketting eenvoudig is aan te koppelen.
– 40 centimeter boven het aankoppelpunt dient vrij te zijn.
– Het aankoppelpunt mag niet horizontaal en/of verticaal beweegbaar zijn.
– Bij eventuele hoogteverstelling d.m.v. een topstang aan het aankoppelpunt moet het bovenste scharnierpunt onder de hartlijn van de achteras zitten.

3. De tractor dient verplicht te zijn voorzien van een steigerbegrenzer.
– Dit mag in combinatie met de hefinrichting. Deze moet d.m.v. strippen of stangen geschoord te zijn.
– Kettingen zijn niet toegestaan. (Zie figuur 2 van onderaan het reglement). Er mag geen gatenbalk of dwarsbalk in de hefinrichting/steigerbegrenzer gemonteerd zijn.
– De steigerbegrenzer dient van een deugdelijke constructie te zijn en moet het gewicht van de tractor kunnen dragen.. De sleepvoetjes mogen niet kunnen kantelen.

4. De ballastgewichten van de tractor mogen niet achter de achterwielen uitsteken.

5. De ballastgewichten mogen geen gevaar voor de bestuurder opleveren en hem op geen enkele manier hinderen.

6. De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd te zijn. Dit geldt ook voor alle andere aan de tractor gemonteerde voorwerpen. Als ballast mag dit geen werktuig in de fronthef of bak, al dan niet met inhoud, aan de voorlader zijn.
– Als ballast mogen vooraan de tractor alleen frontgewichten.

7. De frontgewicht(en) en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm voor het voertuig uitsteken, gemeten vanaf voorzijde standaard motorkap grille, tot aan voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager.
– Een fronthef is niet toegestaan.

8. De tractor mag geen olie of brandstof lekkage vertonen.

9. Alle onderdelen zoals accu, zitting, wielen, gewichten enz. dienen vast en op deugdelijke wijze gemonteerd te zijn.

10. De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaard versnellingsbak en het standaard motorblok. Het voorfront dient origineel te zijn. De tractor mag zijn voorzien van maximaal één turbo.

11. Tractoren waarvan de motor is uitgerust met een turbo, dienen voorzien te zijn van een noodstop. Deze noodstop dient een klep te zijn voor de inlaat die het inlaatkanaal afsluit. In deze klep mag voor de 4 cilinder een veiligheidsgaatje van 10 mm zitten en voor de 6 en 8 cilindermotoren 12 mm. De noodstop wordt bediend door een binnen met buiten kabel, met het oog aan de achterzijde van de tractor. Dit is een binnen met buiten kabel zodat men niet met de voet op de kabel staat en deze dan niet te gebruiken is. De benodigde trekkracht aan het oog om de noodstop in werking te stellen, mag niet meer dan 8 kilogram bedragen. De noodstop moet zowel door de sleepwagenbemanning als de bestuurder te bedienen zijn. De noodstop moet na inschakeling vergrendeld in de “uit stand” blijven staan (de sleepwagenbemanning bepaalt of de noodstop aangesloten wordt). De noodstop dient zich aan de achterzijde, in het midden van het voertuig te bevinden,recht boven het aanhaakpunt op een hoogte van 100 cm boven het aanhaakpunt.
– Nadat de noodstop in werking is getreden mag de motor geen toeren meer kunnen opbouwen.

12. Tractoren waarvan de motoren zijn uitgerust met een turbo dienen in het verticale deel van de uitlaat, twee bouten M10, (8.8) kruislings op een zichtbare plaats door de pijp gemonteerd te hebben.

13. Tractoren die met een toerental van 2700 of minder draaien dienen wel zij beplating met een dikte van 2mm te monteren en de turbo af te schermen.
– Tractoren waarbij het toerental van de motor hoger is dan 2700 toeren dienen de motor en het koppelingshuis op de navolgende wijze afgeschermd te zijn: Alle draaiende delen van de motor (incl. turbo) moeten met een staalplaat met een minimale dikte van 2 millimeter afgeschermd worden.
– Deze zijplaten dienen met een deugdelijke schroef bevestiging aan de tractor gemonteerd te zijn.
-Het koppelingshuis moet aan beide zijden zijn afgeschermd d.m.v. staalplaten met een dikte van 10 millimeter. Deze platen dienen langs de zijkanten te lopen, van 5 centimeter voor het vliegwiel tot 7 centimeter na de as waar het koppelingspedaal het druklager bedient. Deze platen dienen aan de boven en onderzijde met elkaar verbonden te zijn.
– Voor de onderzijde geldt een breedte van minstens 15 centimeter. Dit mogen ook twee losse platen aan de voor en achterzijde van 8 centimeter zijn (dikte eveneens 10 mm).
– Voor de bovenzijde geldt een plaat van 10 centimeter x 10 millimeter of een draadstang met een minimale dikte van 20 millimeter. Een goedgekeurde schervendeken is ook toegestaan.
-(Keuringsmerk dient op de deken te staan of een keuringsbewijs dient op verzoek overlegd te worden).

14. De brandstof moet diesel zijn. Waterinjectie is toegestaan, mits alle draaiende delen afgeschermd zijn als omschreven in punt 11.

15. De brandstof pomp mag geen elektronisch geregelde pomp zijn en Common-Rail diesel motoren zijn niet toegestaan.( dit is wel toegestaan bij super standaard.)

16. Banden van de tractor mogen in totaal ( incl. dubbellucht ) niet breder zijn dan 120 cm.
– De gemonteerde banden mogen geen lekkage vertonen.

17. De trekker dient voorzien te zijn van een rolkooi/beugel en een veiligheidsframe.
– Dit geld voor de sportklasse 3500 kg (>2700 omw./min.) en de superstandaard klassen. De rolbeugel dient te voldoen aan de specificaties als omschreven in hoofdstuk 14 “Rolbeugels Pro Stock” van het reglementenboek van de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO). Deze specificaties zijn als bijlage bij dit reglement gevoegd.
– De trekker dient aan beide zijden voorzien te zijn van een stalen veiligheidsframe dat loopt vanaf de voorzijde tot aan de achteras van de trekker en aan voor, midden en achteras bevestigd te zijn.
– Dit frame dient zo sterk te zijn dat deze het gewicht kan dragen wanneer de bouten van de verbinding motorblok/koppelingshuis verwijderd zijn.

18. De trekker dient voorzien te zijn van een deugdelijke en stevige zitting. Het dragen van een heupgordel is verplicht. Het word aangeraden om voor de klassen 3000kg, 3500kg en Superstandaard klassen een meer-punts veiligheidsgordel te dragen ( systeem 4, 5, of 6 puntsveiligheidsgordel met snelsluiting.)

19. In de “niet standaard klassen “ 3500 kg, en superstandaard klassen is de bestuurder tijdens zijn trek verplicht tot het dragen van een goed passende en vastgesnoerde helm.
– De helm dient voorzien te zijn van een TNO-NL en/of E Keurmerk.
– Verder word de bestuurder aangeraden om een goedsluitende ( brandvertragende ) overal te dragen.
– (Het dragen van een brandvertragende overall word te zijner tijd ook verplicht).

20. De eerste trekker van elke sport klasse of super standaard klasse die trekt in een klasse, en de sleep- wagenbemanning bepaalt dat de wagen zo blijft staan mag zeggen of hij/zij de slèp over wil trekken of niet dit word direct aan de bemanning kenbaar gemaakt en men moet dan na trek nr. 5 weer de slép over trekken ( de eerste slèp poging vervalt dan).
– Veiligheid tips: (niet verplicht, wel wenselijk !).
– Montage van een stalen vliegwiel;
– Sport tractoren zonder turbo voorzien van noodstop als omschreven in punt 11.
– Brandblusser op de trekker. – Meer-punts veiligheidsgordel. – Goed sluitende brandvertragende overall te dragen.

5.17. Een rolkooi bestaat uit een buizenframe.

5.17.1. Deze geconstrueerd is volgens één van de modellen en volgens de afmetingen als in onderstaande tekening, de buizen die als één stuk getekend zijn moeten ook uit één stuk gebogen zijn.

5.17.2. Alle hoofdbogen (buizen aan de bovenzijde en komend vanaf de bovenzijde) moeten minimaal van gelaste constructiebuis klasse A 1 ½” (48,3 x 2,9 mm) zijn.

5.17.3. Alle overige tussenbuizen moeten minimaal van gelaste constructiebuis klasse A 1 ¼” (42,4 x 2,65 mm) zijn.

5.17.4. Al het platstaal aan de onderzijde minimaal 80 x 6 mm moet zijn.

5.17.5. De buigradius (=hartradius) van alle buizen zo groot mogelijk is, met een minimum van twee maal de buitendiameter van betreffende buis.

5.17.6. De speling tussen de hoofdbogen en de rijder meer moet zijn dan 50 mm en minder dan 200 mm (bij rijder in normale positie met helm op).

5.17.7. De lassen degelijk zijn en niet zijn weggeslepen.

5.17.8. Deze zo op de achteras van de tractor bevestigd moet zijn dat deze de tractor volledig kan dragen.

5.17.9. Zo geconstrueerd is dat de rijder de tractor gemakkelijk kan verlaten in geval van brand en dergelijke.

5.17.10. Het ontwerp niet beschouwd moet worden als een automatische garantie dat deze altijd voldoende bescherming biedt voor de rijder tijdens een ongeval.

5.17.11. Het bestuur, noch de technische commissie van T.S.D.O. verantwoordelijk gesteld kan worden voor de gevolgen voortkomend uit de toepassing of het niet functioneren ervan.

Gecertificeerd* = bij de algehele tractorkeuring door de Technische Commissie moet de deelnemer een certificaat kunnen tonen waaruit blijkt dat betreffend component door de NTTO goed gekeurd is voor dit seizoen.

Reglement Hobby Sport Trekker.
– Gewicht ( kg ) Motor limiet Gebruik 4-wiel aandrijving.
– 5500 Inlaat restrictie rond 60,5 mm verboden.
– Max 7,5 liter.
– Gewicht ( kg) Motor limiet.
– 7000kg Niet bekend

1. De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaard behuizing versnellingsbak en een standaard motorblok met standaard geleverde cilinderkop.
– Deze combinatie moet geleverd zijn in een standaard landbouwtractor.
– Het voorfront dient origineel te zijn. De tractor mag zijn voorzien van maximaal één turbo bij max. 6 cil. bij een 7 en 8 cil. mag geen turbo aanwezig zijn.
– De tractor is voorzien van een goedgekeurde veiligheids beugel of frame dan wel cabine.
– Maximaal toerental is 2700 omw/min.

2. De tractor moet een standaard voorwielgestuurde landbouwtractor zijn zonder merkvreemde delen, mag alleen voorzien zijn van rubber banden. Opgesneden banden zijn niet toegestaan, dubbellucht is verboden.

3. De tractor moet voorzien zijn van een uiterlijk originele brandstofpomp. Als vervanging zijn alleen een Bosch A-pomp of een CAV minimec toegestaan. Max 1 pomp-plunjer per cilinder. De brandstof pomp moet op de originele wijze aangedreven worden, zo ook de nokken as.

4. Tractoren waarvan de motoren zijn uitgerust met een turbo dienen in het verticale deel van de uitlaat, twee bouten M 10, ( 8.8 ) kruislings op een zichtbare plaats door de pijp gemonteerd te hebben.

5. De turbo moet met een stalen plaat met een minimale dikte van 2 mm afgeschermd worden.

6. De in- en uitlaatspruitstukken dienen origineel te zijn.

7. Het gebruik van een interkoeler is niet toegestaan, ook niet als dit wel standaard op dit type tractor is geleverd.

8. De brandstof moet diesel zijn. Water / ether, gassen of andere vloeistof injectie is niet toegestaan. Ook niet als dit vermengt word in de diesel.

9. De hefinrichting dient compleet en functionerend aanwezig te zijn. Dit mag in combinatie met de steigerbegrenzer.

10. De tractor dient te zijn voorzien van een steigerbegrenzer. Zie tekening fig 2.

11. De tractor dient een trekhaak te hebben als fig 1.

12. De tractor moet voorzien zijn van een restrictor. Dit is een pijp met een lengte van 100 mm en de diameter is binnenwerks maximaal 60,5 mm met in de pijp de noodstop gemonteerd deze bevind zich lekvrij maximaal 30 cm voor de turbo.(aansluiting inlaathuis turbo en restrictor gemeten op de hartlijn van de buis, verloop,lasbocht, o.i.d.).

13. De inlaatlucht vanaf de turbo dient via een zo kort mogelijke weg naar het inlaatspruitstuk geleid te worden.

14. De tractor moet voorzien zijn van twee toerentalmeetpunten. Het eerste meetpunt bestaat uit één (1) reflectiesticker op het vliegwiel of de krukaspoelie. Het oppervlak van het vliegwiel of de krukaspoelie moet matzwart zijn. De reflectiesticker dient schoon te zijn. Het tweede meetpunt dient te bestaan uit een sensor met bekabeling en aansluitpunt.
– Om de sensor te laten detecteren moet er bij de krukaspoelie of het vliegwiel een uitstulping gemaakt worden die de sensor steeds kan detecteren als deze uitstulping voorbij komt.
– Deze uitstulping moet minimaal 15 mm hoog zijn en minimaal zo breed als de kop van de sensor.
– De bovenzijde van deze uitstulping moet glad en vlak zijn. De kop van de sensor dient maximaal 5 mm van de uitstulping af gemonteerd te zitten. De sensor dient met een niet onderbroken kabel
verbonden te zijn naar een drie- polige Cobo inbouwstekkerhuis. Dit stekkerhuis dient gemonteerd te zijn nabij de aansluiting van de noodstop, aan de achterkant van de tractor.

Regelgeving omtrend eisen gesteld aan de inrichting van de slepbaan.
Hierop zijn de volgende aanvullende eisen bedacht m.b.t. tot het inrichten van de sleep baan door de gezamenlijke organisaties van de T.S.D.O.
Om de veiligheid van het publiek op een verantwoorde manier te kunnen waarborgen is het vanaf 1-2015 verplicht om:
Een sleuf van minimaal 0,5m diepte met er direct naast een bult van de grond uit de sleuf te realiseren. De hekken waar achter het publiek zich bevind op een minimale afstand van 6m vanaf de sleep baan te hebben staan. Aan het eind van de sleepbaan een minimale uitloop te hebben van 15m met daarachter een bult grond van minimaal 1,2m ter voorkoming van het doorschieten van een voertuig. Het publiek dient 8m vanaf de kant van de baan achter drang hekken te staan. Aan voor en achterkant van de baan dient geen publiek te staan.