Loading...

Reglementen Autocross

terug naar reglementen

Reglement Autocross en algemene voorwaarden

 1. Startgeld € 40,00 (dit is dus 2 dagen crossen).
 2. Valhelm + overall (katoen) is verplicht (ook tijdens de keuring)!
 3. Het dragen van brandwerende handschoenen en schoenen wordt aangeraden.
 4. Het dragen van een nekkraag is verplicht (ook tijdens de keuring)!
 5. Standaard auto (geleverd af fabriek standaard) (Cabrio is niet toegestaan).
 6. Deuren mogen niet verwijderd worden.
 7. Accu goed afschermen + vastzetten
 8. Sleepoog stevig bevestigd min. rond 80.
 9. Alle delen waarin zich glas bevindt moeten verwijderd zijn (koplampen, ruiten, spiegels etc.)
 10. Geen extra bumpers. (radiateur mag beschermd worden), geen uitstekende scherpe delen.
 11. Auto moet voorzien zijn van degelijke rollbar en tevens goed gelast zijn en aan de afmetingen voldoen. Buisdiameter min. 4,5 cm. Bodemplaat min. 3mm dik gebout aan met min 3x M8.8 bouten.
 12. 4-punts veiligheidsgordel verplicht,
 13. 3e remlicht en stoflicht is verplicht
 14. Remmen moeten goed functioneren, remtest wordt uitgevoerd tijdens de keuring.
 15. Benzinetank en accu moeten lekvrij zijn
 16. Alle overige brandbare materialen moeten verwijderd zijn
 17. Voor en naast de bestuurder moet in plaats van glas gaas geplaatst zijn maat 4 bij 4, minimaal 0,3
 18. De bandenkeuze is vrij
 19. Het startnummer wordt bepaald door de organisatie! Heb je een eigen startnummer dan dien je dit zelf door te geven bij inschrijving (dit is geen garantie dat je kunt crossen op je eigen nummer!!
 20. Afmetingen startnummers: minimaal 20 cm hoog en 8 cm breed per cijfer op een witte ondoorzichtige ondergrond van 25 x 25 cm die degelijk op het dak gemonteerd dient te worden.
 21. Tijdens de manche maximaal 10 liter benzine/diesel in de tank
 22. Het gebruik van alcohol is voor en tijdens de cross niet toegestaan
 23. U kunt een alcoholcontrole verwachten, als blijkt dat u heeft gedronken, volgt diskwalificatie.
 24. Stapvoets rijden buiten de baan, hier wordt op gecontroleerd. Te snel en je wordt zonder waarschuwing gediskwalificeerd.
 25. In het rennerskwartier moet er zich onder de auto een stuk plastic bevinden i.v.m. vervuiling van het terrein, hier wordt op gecontroleerd
 26. Iedere rijder dient per auto een brandblusser in de pits te hebben. (1kg blustoestel per auto)
 27. De auto moet na de cross worden meegenomen
 28. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar en in bezit van rijbewijs
 29. Bij onsportief gedrag, geweld, niet naleven van de (huis)regels, normen en waarden negeren of ander ongewenst gedrag in de ogen van de organisatie zal de organisatie maatregelen treffen in de vorm van diskwalificatie, tijdelijk in bewaring nemen van uw crossvoertuig(en) tot de maandag na het evenement, verwijdering van het terrein of overdracht aan de politie!! Wanneer het regelement en de (huis)regels niet een duidelijk uitsluitsel (kunnen) geven beslist de organisatie te allen tijde!!!!
 30. Overnachten in de pits is vergunning technisch niet toegestaan (overnachten is toegestaan op de camping). De pits is toegankelijk volgens vooraf bekend gemaakte tijden via de website www.pk-weekend.nl. De pits wordt hermetisch afgesloten en er zal bewaking met hondengeleiders plaatsvinden.
 31. Voor sleutelen aan crossvoertuigen buiten de openingstijden van de pits is een speciale ruimte gecreëerd, wanneer je hier gebruik van wilt/moet/gaat maken dien je dit voor aanvang van de reparatie te melden bij de organisatie!!
 32. Wanneer je voertuig gerepareerd is meld je dit bij de organisatie, en kun je met toestemming van de organisatie en onder begeleiding van de beveiliging je voertuig weer in de pits opstellen.

NB: bovenstaande regels 29 t/m 32 zijn een gevolg van onsportief gedrag/ vandalisme en vernielingen van meerdere rijders en/of aanhang van de rijders in de afgelopen 5 jaar. Helaas zijn wij nu genoodzaakt de regels hierin aan te scherpen omdat de veiligheid van voertuigen rijd(st)ers, bezoek(st)ers en vrijwilligers niet meer gewaarborgd kan worden!!!!!!!! Jullie zijn zelf verantwoordelijk genoeg dus zorg ervoor dat er volgende jaren geen extra regels bij moeten komen!!!!

 1. Het begeven met een cross voertuig tussen het publiek (met uitzondering van de pits) is ten strengste verboden!!! Bij overtreding van deze regel volgt per direct diskwalificatie en zal uw voertuig in bewaring worden gesteld tot de maandag na het pk-weekend!
 2. Het begeven met een cross voertuig op de openbare weg is verboden!!

DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!!!

 • Het is niet toegestaan na afloop van de cross op het terrein de motor “op te blazen”
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn. (kopie polis moet op aanvraag getoond kunnen worden tijdens de keuring)
 • Na oproep binnen 5 minuten aan de start, anders gediskwalificeerd
 • Auto’s die niet worden meegenomen na de cross, worden dinsdags door de organisatie afgevoerd de kosten zijn voor jullie eigen rekening.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van (lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers aan het evenement met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt.

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaren, noch de vergunning verlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders, hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het pk-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreden van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van deelname nadrukkelijk uitsluit!

Bij opgave accepteer je het bovenstaande regelement/algemene voorwaarden.

Meer reglementen

Reglement Bangers

Reglement Trekkerslep

Reglement Caravan