Loading...

Reglementen Autocross

terug naar reglementen

Reglement Autocross en algemene voorwaarden

 1. Startgeld €40,- (dit is dus 2 dagen crossen);
 2. Tevens moeten alle deelnemers/rijders bij de KNAF een dag-licentie aanvragen. De licentie kost zo’n €35,- en is het gehele weekend geldig. De licentie is aan te vragen via: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register
 3. Ten tijde van de keuring dienen allen deelnemers/rijders het rijbewijs ende KNAF-licentie bij zich te hebben.
 4. Valhelm+ overall (katoen) is verplicht (ook tijdens de keuring);
 5. Het dragen van brandwerende handschoenen en schoenen wordt aangeraden;
 6. Het dragen van een nekkraag is verplicht (ook tijdens de keuring);
 7. Standaard auto (geleverd af fabriek standaard) (cabrio is niet toegestaan);
 8. Deuren mogen niet verwijderd worden;
 9. Accu goed afschermen + vastzetten;
 10. Sleepoog stevig bevestigen, minimaal rond 80;
 11. Alle delen waarin zich glas bevinden moeten verwijderd zijn (koplampen, ruiten, spiegels, etc.);
 12. Geen extra bumpers (radiator mag beschermd worden), geen uitstekende scherpe delen;
 13. Auto moet voorzien zijn van degelijke rollbar en tevens goed gelast zijn en aan de afmetingen voldoen. Buisdiameter minimaal 4.5cm. Bodemplaat minimaal 3mm dik, gebout aan met minimaal 3x M8.8 bouten;
 14. 6-punts gordel verplicht;
 15. 3eremlicht en stoflicht is verplicht;
 16. Remmen moeten goed functioneren, remtest wordt uitgevoerd ten tijde van keuren;
 17. Benzinetank en accu moeten lekvrij zijn;
 18. Alle overige brandbare materialen moeten verwijderd worden;
 19. Voor en naast de bestuurder moet in plaats van glas gaas geplaatst zijn, maat 4 bij 4, minimaal 0.3;
 20. De bandenkeuze is vrij;
 21. Het startnummer wordt bepaald door de organisatie, heb je een eigen startnummer dan dien je dit zelf door te geven bij inschrijving (dit is geen garantie dat je kunt crossen met je eigen nummer);
 22. Afmetingen startnummers: minimaal 20 hoog en 8 cm breed per cijfer, op een witte ondoorzichtige achtergrond van 25×25 die degelijk op het dak is gemonteerd;
 23. Tijdens de manche maximaal 10 liter diesel/benzine aan boord;
 24. Het gebruik van alcohol is voor en tijdens de race verboden;
 25. U kunt een alcoholcontrole verwachten, als blijkt dat u heeft gedronken volgt onmiddellijke diskwalificatie;
 26. Stapvoets rijden buiten de baan, hier wordt op gecontroleerd. Te snel en er volgt onmiddellijke diskwalificatie;
 27. In het rennerskwartier moet er zich onder iedere auto een stuk plastic bevinden i.v.m. vervuiling van het terrein, hier wordt op gecontroleerd;
 28. Iedere rijder dient per auto een brandblusser in de pits te hebben (1kg blustoestel per auto);
 29. De auto moet na de cross worden meegenomen;
 30. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar enin het bezit van rijbewijs B;
 31. Bij onsportief gedrag, geweld, niet naleven van de (huis)regels, normen en waarden negeren of ander ongewenst gedrag in de ogen van de organisatie zal de organisatie maatregelen treffen in de vorm van diskwalificatie, tijdelijk in bewaring nemen van uw crossvoertuig(en) tot de maandag na het evenement, verwijdering van het terrein of de overdracht aan de politie. Wanneer het regelement en de (huis)regels niet een duidelijk uitsluitsel (kunnen) geven beslist de organisatie te allen tijde;
 32. Overnachten in de pits is niet toegestaan. De pits is toegankelijk volgens vooraf bekent gemaakte tijden via de Facebookpagina van het PK-Weekend. De pits wordt hermetisch afgesloten en er zal bewaking met hondengeleiders plaatsvinden;
 33. Voor het sleutelen aan crossvoertuigen buiten de openingstijden van de pits is een speciale ruimte gecreëerd, wanneer je hier gebruik van wil/moet/gaat maken dient u dit voor aanvang van de reparatie te melden bij de organisatie;
 34. Wanneer uw voertuig is gerepareerd meldt u dit bij de organisatie, en kunt u met toestemming van de organisatie en onder begeleiding van de beveiliging je voertuig weer in de pits opstellen;
 35. Het begeven met een crossvoertuig tussen het publiek (met uitzondering van de pits) is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt per direct diskwalificatie en zal uw voertuig in bewaring worden genomen tot de maandag na het evenement;
 36. Het begeven met een crossvoertuig op de openbare weg is verboden.

Deelname is geheel op eigen risico

 • Het is niet toegestaan na afloop van de cross op het terrein de motor “op te blazen”
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn (kopie van de polis dient op aanvraag getoond te kunnen worden tijdens de keuring)
 • Na oproep binnen 5 minuten aan de start, anders geen deelname in de desbetreffende ronde
 • Auto’s die niet worden meegenomen na de cross, worden dinsdags door de organisatie afgevoerd, de kosten zijn voor jullie eigen rekening

De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid en/of risico van (lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt. 

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaar, noch de vergunningverlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders, hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het pk-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreding van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en /of risico ten aanzien van deelnamen nadrukkelijk uitsluit.

Bij opgave accepteert u het regelement/algemene voorwaarden.