Loading...

Reglementen Bangers

terug naar reglementen

Reglement Bangers:

Algemeen vooraf

 • Achterwiel of voorwiel aangedreven auto dus geen 4×4.
 • Startgeld €40,- (dit is dus 2 dagen crossen).
 • Minimale leeftijd van 18 jaar en in bezit zijn van geldig rijbewijs.
 • Minimale auto grote indicatie; Ford Mondeo, Focus station, Astra G, Volvo V40. Bij deelname gelijkwaardige auto neem contact op met de organisatie! pkweekendbangers@gmail.com
 • Geen busjes of MPV’s toegestaan.
 • Sper is toegestaan.
 • Keuze banden zijn; zomerbanden, winterbanden, rallybanden. Banden mogen worden opgesneden.
 • Auto dient volledig worden gestript en ontdaan van alle bumpers, dashboard, interieur en trekhaakbalk enz.
 • Originele benzine tank moet onder de auto vandaan mits deze zichtbaar leeg is.
 • 5 punts gordel is verplicht en mag niet worden voorzien van rafels.
 • Helm, nekband, brandwerende overall zijn verplicht.
 • Verdere uitleg over de regels op en rond de baan zal worden uitgelegd tijdens de rijdersbrieving!

Auto dient opgebouwd worden door het volgende

         H-frame (beugel)

 • Dient achter de bestuurders stoel worden geplaatst.
 • Minimale koker afmeting 80x80mm, schuifstukken mogen in 80×80 passen. Dezen borgen met M12 bouten
 • Alle 4 staanders moet worden vastgezet met 2 M12 bouten door de vloer en dak met platen of grote carrosserie ringen. (min. 50x50mm)
 • Topbar is verplicht min. koker 40x40x3mm Max. 10cm vanaf het dak.
 • De brandstoftank dient deugdelijk aan de voorkant van de beugel vast te zitten.
 • Er dient een accu houder aan de beugel te zitten waarmee de accu goed vast komt. Deze dient afgedekt te zijn.
 • Stoel dient aan de beugel vast te zitten met sjorband o.i.d.

Deurplaat

 • Aan de bestuurderskant behoort de deurplaat te bevestigd te worden
 • Minimale dikte; 10mm staal.
 • Minimale breedte 40 cm.
 • Minimaal 3 bouten voor waarvan 2 door de A stijl.
 • Minimaal 3 bouten achter waarvan 2 door de B stijl en/of stempel.

Voetenbak/plaat

 • Voetenbak is verplicht en dient deugdelijk te zijn. En vastgezet worden met minimaal 4 bouten(M12).
 • Hier dient ook het 5de punt van de gordel op te zitten.
 • Tunnelstrips zijn toegestaan

Motorkap

 • Originele scharnieren moeten verwijderd worden.
 • Deze dient te worden vastgemaakt met minimaal 2 maximaal 4 centerpennen en of draadeind.
 • Achter de motorkap dient hoekstrippen/hoekflappen deugdelijk te worden bevestigd. Maximale afmeting 400mm x 400mm
 • Crashtubes zijn toegestaan mits uitneembaar.

Doorbouten en enz.

 • Voorschermen morgen worden doorgebout Max. 2 bouten per scherm.
 • Wielranden mogen achter worden doorgebout met max. 3 bouten (M12) per wielrand.
 • Deuren moeten worden gebout evt. met platen Max. grote 300mm x 300mm. max 6 bouten per deur.
 • Kofferklep mag worden gebout of gelast met platen Max. 100mm x 50mm 4maal
 • Bestuurderskant mogen de A en B stijl worden gelast aan de deur.
 • Topbar in bestuurdersdeur is verplicht.
 • Topbar evt. in achterportier max 25cm.
 • Alle deurstijlen moeten worden gegorgeld.
 • Verdere verstevigingen is uitgesloten mits er duidelijk contact is geweest met organisatie.

Motorcompartiement

 • De motor mag worden vastgezet met stalen motorsteunen.
 • Motor koeling moet onder de motorkap blijven.
 • Subframe mag aan chassis worden gelast
 • Waterbak mag niet voor de motor uitsteken.
 • Distributie en andere kwetsbare delen mogen worden afgeschermd met plaatstaal o.i.d. geen volledige botsplaat bij FWD toegestaan.

Leidingwerk

 • Benzinetank ontluchting moet onder de auto uitkomen, in deze leiding dient een terugslag klep te worden geplaatst.
 • Benzinepomp dient deugdelijk aan de auto of beugel te worden bevestigd.
 • Benzinekraan tussen de aanvoerleiding is verplicht.
 • In benzine slang mag geen sporen zijn van haar scheuren. en dient met goede slangenklemmen worden vastgezet.
 • Hoofdstroom schakelaar is verplicht en dient de auto compleet ontdaan worden van stroom en de motor moet uitgaan.
 • Hoofdstroom schakelaar en benzinekraan moet bereikbaar wezen voor coureur en van buitenaf.

 

Algemeen regelement pk weekend 2018 bangers

Het startnummer wordt bepaald door de organisatie! Heb je een eigen startnummer dan dien je dit zelf door te geven bij inschrijving (dit is geen garantie dat je kunt crossen op je eigen nummer!!

Afmetingen startnummers: minimaal 20 cm hoog en 8 cm breed per cijfer op een witte ondoorzichtige ondergrond van 25 x 25 cm die degelijk op het dak gemonteerd dient te worden

 1. Iedere rijder dient per auto een brandblusser in de pits te hebben. (1kg blustoestel per auto)
 2. Bij onsportief gedrag, geweld, niet naleven van de (huis)regels, normen en waarden negeren of ander ongewenst gedrag in de ogen van de organisatie zal de organisatie maatregelen treffen in de vorm van diskwalificatie, tijdelijk in bewaring nemen van uw crossvoertuig(en) tot de maandag na het evenement, verwijdering van het terrein of overdracht aan de politie!! Wanneer het regelement en de (huis)regels niet een duidelijk uitsluitsel (kunnen) geven beslist de organisatie te allen tijde!!!!
 3. Overnachten in de pits is vergunning technisch niet toegestaan (overnachten is toegestaan op de camping). De pits is toegankelijk volgens vooraf bekend gemaakte tijden via de website www.pk-weekend.nl. De pits wordt hermetisch afgesloten en er zal bewaking met hondengeleiders plaatsvinden.
 4. Voor sleutelen aan crossvoertuigen buiten de openingstijden van de pits is een speciale ruimte gecreëerd, wanneer je hier gebruik van wilt/moet/gaat maken dien je dit voor aanvang van de reparatie te melden bij de organisatie!!
 5. Wanneer je voertuig gerepareerd is meld je dit bij de organisatie, en kun je met toestemming van de organisatie en onder begeleiding van de beveiliging je voertuig weer in de pits opstellen.

NB: bovenstaande regels zijn een gevolg van onsportief gedrag/ vandalisme en vernielingen van meerdere rijders en/of aanhang van de rijders in de afgelopen 5 jaar. Helaas zijn wij nu genoodzaakt de regels hierin aan te scherpen omdat de veiligheid van voertuigen rijd(st)ers, bezoek(st)ers en vrijwilligers niet meer gewaarborgd kan worden!!!!!!!! Jullie zijn zelf verantwoordelijk genoeg dus zorg ervoor dat er volgende jaren geen extra regels bij moeten komen!!!!

 1. Het begeven met een cross voertuig tussen het publiek (met uitzondering van de pits) is ten strengste verboden!!! Bij overtreding van deze regel volgt per direct diskwalificatie en zal uw voertuig in bewaring worden gesteld tot de maandag na het pk-weekend!
 2. Het begeven met een cross voertuig op de openbare weg is verboden!!

DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!!!

 • Het is niet toegestaan na afloop van de cross op het terrein de motor “op te blazen”
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn. (kopie polis moet op aanvraag getoond kunnen worden tijdens de keuring)
 • Na oproep binnen 5 minuten aan de start, anders gediskwalificeerd
 • Auto’s die niet worden meegenomen na de cross, worden dinsdags door de organisatie afgevoerd de kosten zijn voor jullie eigen rekening.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van (lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers aan het evenement met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt.

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaren, noch de vergunning verlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders, hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het pk-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreden van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van deelname nadrukkelijk uitsluit!

Bij opgave accepteer je het bovenstaande regelement/algemene voorwaarden.

Voor vragen en of opmerkingen kunt uw mailen naar pkweekendbangers@gmail.com

Meer reglementen

Reglement Bangers

Reglement Autocross

Reglement Camping