Loading...

Reglementen motorcross

terug naar reglementen

Reglement Motorcross en algemene voorwaarden

 1. Valhelm, overall, nek-, en bodyprotector is VERPLICHT!.
 2. Het dragen van brandwerende handschoenen word aangeraden.
 3. Het dragen van motor laarzen, laarzen met stalen neus is VERPLICHT!.
 4. Remmen moeten goed functioneren.
 5. Benzine tank en accu moeten lekvrij zijn.
 6. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 7. U kunt een alcoholcontrole verwachten, als blijkt dat u gedronken heeft volgt onmiddellijke diskwalificatie.
 8. Stapvoets rijden buiten de baan, hier word op gecontroleerd. Te snel en je word zonder waarschuwing gediskwalificeerd.
 9. In het rennerskwartier moet er onder de motor/quad een stuk plastic bevinden i.v.m. vervuiling van het terrein, hier word op gecondoleerd.
 10. Na de cross moet de motor/quad weer meegenomen worden.
 11. Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
 12. Bij onsportief gedrag, geweld, niet naleven van de (huis)regels, normen en waarden negeren of ander ongewenst gedrag in de ogen van de organisatie zal de organisatie maatregelen treffen in de vorm van diskwalificatie, tijdelijk in bewaring nemen van uw crossvoertuig(en) tot de maandag na het evenement, verwijdering van het terrein of overdracht aan de politie! Wanneer het reglement en de (huis)regels niet een duidelijk uitsluitsel (kunnen) geven beslist de organisatie te allen tijde!
 13. Overnachten in de pits is vergunning technisch niet toegestaan (overnachten is toegestaan op de camping). De pits is toegankelijk volgens vooraf bekend gemaakte tijden via de website www.pkweekend. nl . De pits word hermetisch afgesloten en er
  zal bewaking met honden plaatsvinden.
 14. Voor sleutelen aan crossvoertuigen buiten de openingstijden van de pits is een speciale ruimte gecreëerd, wanneer je hier gebruik van wilt/moet/gaat maken dien je dit voor aanvang van de reparatie te melden bij de organisatie.
 15. Wanneer je voertuig gerepareerd is meld je dit bij de organisatie, en kun je met toestemming van de organisatie en onder begeleiding van de beveiliging je voertuig weer in de pits opstellen.
 16. Bovenstaande regels 13 t/m 16 zijn een gevolg van onsportief gedrag/ vandalisme en vernielingen van meerdere rijders en/of aanhang van de rijders in de
  afgelopen 5 jaar. Helaas zijn wij nu genoodzaakt de regels hierin aan te scherpen omdat de veiligheid van voertuigen en rijd(st)ers, bezoek(st)ers en vrijwilligers niet meer gewaarborgd kan worden!! Jullie zijn zelf verantwoordelijk genoeg, dus zorg ervoor dat er volgende jaren geen regels meer bij hoeven komen.
 17. Het begeven met een cross voertuig tussen het publiek (met uitzondering van de pits) is ten strengste verboden! Bij overtreding van deze regel volgt per direct diskwalificatie en zal uw voertuig in bewaring worden gesteld tot de maandag na het pk-weekend.
 18. Het begeven met een cross voertuig op de openbare weg is verboden.
 19. Het niet naleven van aanwijzingen van officials en organisatie kan leiden tot diskwalificatie of het in bewaring nemen van uw voertuig tot de maandag na het pk-weekend.
 20. Tijdens het rijden is kauwgom niet toegestaan.

DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!!!

 • Het is niet toegestaan om na afloop van de cross op het evenementen terrein de motor “op te blazen”.
 • Deelnemer dient WA verzekerd te zijn. (kopie polis moet op aanvraag getoond kunnen worden tijdens de keuring).
 • Na oproep binnen 5 minuten aan de start, ander volgt diskwalificatie.
 • Motoren/quads die niet meegenomen worden na de cross, worden dinsdags door de organisatie afgevoerd. De kosten zullen voor eigen rekening zijn.

De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van (lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers aan het evenement met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt.

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaren, noch de vergunning verlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders,
hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het pk-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreden van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn/haar deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van deelname nadrukkelijk uitsluit!

Bij opgave accepteer je het bovenstaande regelement/algemene voorwaarden.