Loading...

Reglementen PrutselKnutsel/Brommer

terug naar reglementen

REGLEMENT PRUTS EN KNUTSELRACE EN BROMMERCROSS

  • Aanmelden kan op de dag zelf bij de jurywagen van de autocross.
  • Startgeld: Gratis
  • Minimale leeftijd brommercross en pruts en knutsel race is 8 jaar. Onder de 18 jaar moet je ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) toestemming geven. Zei dienen in de jury wagen het opgave formulier te ondertekenen.
  • Met iedere brommer of pruts en knutsel voertuig kan worden deelgenomen waar geen uitstekende of losse onderdelen aan zitten. Deze worden gecontroleerd voor aanvang van de wedstrijd. Het oordeel van de wedstrijdleiding is bindend.

Let op!! Het betreft hier geen race omwille van snelheid. Originaliteit en publieksvermaak is het doel van deze wedstrijd.

De saftey car bepaald de snelheid, je bent verplicht hier achter te blijven rijden.

Inhalen van de saftey car of ander gevaarlijk en/ of onsportief rij gedrag leidt tot onmiddellijke diskwalificatie en verdere deelname van het evenement in alle klassen! De organisatie behoudt zich het recht om uw voertuig in bewaring te stellen tot na het weekend en u van het terrein te laten verwijderen en/of u over te dragen aan de politie wanneer zei dit nodig achten.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van
(lichamelijk) letsel, gevolgschade, zaakschade en vermissingen van zaken van bezoekers en deelnemers aan het evenement met uitzondering van aansprakelijkheid en/of risico welke door haar verzekering zal worden erkend en gedekt.

Noch de organisatie, noch haar officials, noch de medewerkers in dienst van de organisator dan wel betaald of vrijwillig, noch de promotor, noch de terrein eigenaren, noch de vergunningverlener zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders,
hun erven of rechtverkrijgende en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die uit of bij deelneming aan het pk-weekend tijdens het evenement voort kunnen komen.

Betreden van het evenemententerrein gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Een deelnemer aanvaardt het volledige persoonlijke risico met betrekking tot zijn deelname aan een evenement en is bekend met het feit dat de organisatie aansprakelijkheid en/of risico ten aanzien van deelname nadrukkelijk uitsluit!

Bij opgave accepteer je het bovenstaande reglement/algemene voorwaarden.

Iedere deelnemer zal hier ook zijn handtekening voor zetten, zodat hij/zij hun eigen verantwoordelijkheid neemt.
Wanneer de leeftijd jonger is dan 18 jaar zullen de ouders/voogd hier een handtekening voor moeten zetten.